Loading ...
close

خدمات

 

 

محصولات اين شركت كه در بخش های خانگی و ساختمانی به كار مي رود و با توجه به وجود واحدكنترل كيفيت قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را دارد.

خدمات

خدمات قبل و پس از فروش

خدمات قبل و پس از فروش

خدمات پس از فروش

 

تلفن  :7 - 44530396 021

مشاوره : 6 - 02144503004

خدمات :   44504948 021

پست الکترونیکی  :    info@flushtankiran.ir

آدرس : تهران، کیلومتر  10جاده مخصوص کرج، روبروی شهاب خودرو ، خیابان 22(نخ زرین) ، شماره 27

 

 

   با ما تماس بگیرید

بیشتر