Loading ...
close

فلاش تانک ساحل دکمه ای و اهرمی

logo
فلاش تانک ساحل دکمه ای و اهرمی

سوال: در زمان نصب و راه اندازی نشتی آب وجود دارد چه باید کرد؟

  • سطح آبگیری شناور بیش از حد مجاز است.
  • هنگام نصب باید اطمینان حاصل گردد که تمامی قطعات فلاش تانک در دامنه حرکت خود آزاد هستند و با قطعات دیگر درگیر نیستند. چنانچه قسمتی از اهرم و شناور درگیر باشند منجر به عدم فرمان قطع آب و آبریزی خواهد شد.
  • لاستیک دیافراگم پمپ دریچه ای را بازدیدنمایید.