لوگو فلاش تانک ایران
About us

Why FTI?

More than 40 years of sanitary wares knowledge, world’s latest technology utilization, pioneer in finding innovative solutions to save water, using high quality materials, unique warranty and after sales services to consider customers social value, compliancy with global standards, nonstop precision inside every FTI product, elegant design and outstanding function are just some of the things that made us different.

چرا فلاش تانک ایران انتخاب مناسبی است

Our Vision and Mission

In FTl we aim to present innovative quality products and superior services and continuously improve the quality and hygiene level of people’s lives and save water resources of the planet by the use of our 40 years of experience, engineer’s knowledge and modern machineries. Since the day it all began we’ve been pursuing the goal of presenting various products with innovative functional designs and setting new standards in our field to improve hygiene level. We strive to achieve a harmonious balance between business, environmental and social goals.

اهداف و چشم انداز های فلاش تانک ایران چیست

Our Core Values

Developing and maintaining high ethical standards and team spirit based on trust and mutual respect combined with open and honest communication are some of our main values. Research and development, continuous growth, sharing knowledge and working together constructively to achieve our goals has always been very important to us.

استراتژی های فلاش تانک ایران
Certificates and standards
گواهی ها و استاندارد های فلاش تانک ایران

ISO 10002
Certificate

گواهی ها و استاندارد های فلاش تانک ایران

ISO 9001
Certificate

گواهی ها و استاندارد های فلاش تانک ایران

EN 14055
Test Report

گواهی ها و استاندارد های فلاش تانک ایران

Salt Spray Cross Cut
Test Report

گواهی ها و استاندارد های فلاش تانک ایران

Powder Coating Salt
Spray Test Report

گواهی ها و استاندارد های فلاش تانک ایران

ISO 10004
Certificate

Contact us

use these options to contact us.

Nakh Zarrin Blvd, Tehran, Iran

لوکیشن فلاش تانک ایران

Welcome to Flush Tank Iran